Tworzenie i odtwarzanie kopi bazy PostgreSQL

Wykonywanie kopi:

pg_dump -Fc -U user -W -h IP_serwera nazwa_bazy > nazwa_pliku_z_kopią_bazy_danych.dump
np. pg_dump -Fc -U etechnika -W -h 127.0.0.1 etechnika_1 > etechnika_kopia_bazy.dump


Odtwarzanie kopie bazy danych z pliku:

pg_restore -d nazwa_bazy plik_z_kopią
np. pg_restore -d etechnika /home/rennis/etechnika_kopia_bazy.dump