PHP 5.3 wydane

30.06.2009 wydano pierwszą stabilną wersję środowiska programistycznego PHP w wersji 5.3. Listę nowości znajdziecie tutaj, a pełną listę zmian w stosunku do wcześniejszych wydań tutaj. Natomiast szczegółowy opis migracji z wersji 5.2 do 5.3 znajduje się tutaj.

Wydano Ext Core 3.0 RC2

02.06.2009 została wydana druga wersja kandydująca wydajniej, małej i szybkiej biblioteki Ext Core 3.0 do tworzenia dynamicznych strony z użyciem Javascript-u . Lista zmian w najnowszym wydaniu znajduje się tutaj.

Wydano MooTools 1.2.3

19.06.2009 wydano nową wersję frameworka Javascript-owego MooTools 1.2.3. Pełną listę zmian można znaleźć tutaj.

PHP 5.3.0 RC4 wydane

19.06.2009 wydano wersje kandydującą numer cztery środowiska programistycznego PHP w wersji 5.3. Szczegóły odnośnie wydania znajdziecie tutaj, a pełną listę zmian tutaj.

PHP 5.2.10 wydane

18.06.2009 wydano wersje numer dziesięć środowiska programistycznego PHP w wersji 5.2. Szczegóły odnośnie wydania znajdziecie tutaj, a pełną listę zmian tutaj.

« < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > »