Wydano drugą betę relacyjno-obiektowej bazy danych PostgreSQL 8.4

21.05.2009 wydano drugą wersję beta relacyjno-obiektowej bazy danych PostgreSQL 8.4. Lista nowości i zmian w wersji 8.4 znajduje się tutaj. Pełna lista poprawek w drugiej wersji beta znajduje się tutaj:

  • SQL/XML
  • PL/pgSQL
  • pg_bench
  • JOIN costing
  • Encoding and collation handling
  • SSL connections
  • psql \df
  • Unicode escapes
  • Parallel restore pg_dumpall

Wydano Ext JS 3.0 RC1.1

04.05.2009 została wydana wersja kandydująca do wersji stabilnej biblioteki Ext JS 3 do tworzenia dynamicznych strony z użyciem Javascript-u . Lista zmian w najnowszym wyadniu znajduje się tutaj.

Wydano Symfony 1.2.7

02.05.2009 zespół developerów Symfony wydał kolejną stabilną wersję 1.2.X . Aktualizacja zawiera zbiór typowych poprawek oraz zmian. Lista zmian znajduje się tutaj.

Wydano Symfony 1.2.6

28.03.2009 zespół developerów Symfony wydał kolejną stabilną wersję 1.2.X . Aktualizacja jest  krytyczna ponieważ zabezpiecza agmin generator przed modyfikowaniem wartości pól (kolumn) modelu, które nie znajdują się w formularzu. Lista zmian znajduje się tutaj.

Oracle kupuje Sun Microsystems

20.04.2009 producent znakomitej bazy danych Oracle ogłosił zakup Sun Microsystems producenta serwerów oraz oprogramowania. Ponieważ Sun jakieś czas temu zakupił MySQL producenta popularnej bazy danych do zastosowań web-owych można mieć nadzieję, że ten ostatni produk zyska nową funkcjonalność. Z notatki prasowej umieszczonej na stronie Oracle-a można wnioskować, że celem przejęcia jest poszerzenia oferty firmy ponieważ do tej pory była to firma jednego produktu, a teraz ma szanse na oferowanie pełnych usług od dostarczenia sprzętu po oprogramowanie i gotowe usługi.

« < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > »