Propel 1.5.4 (ORM dla PHP)

15.09.2010 została wydana czwarta poprawiona wersja Propela 1.5 ( ORMa dla języka PHP ), w której poprawiono wsparcie dla MSSQL-a i Oracla oraz dodano łatwiejszy hydrate obiektów przy wykonywaniu zapytań przygotowywanych ręcznie (przykład poniżej).

 

// prepare and execute an arbitrary SQL statement
$con = Propel::getConnection(BookPeer::DATABASE_NAME);
$sql = "SELECT * FROM book WHERE id NOT IN "
    ."(SELECT book_review.book_id FROM book_review"
    ." INNER JOIN author ON (book_review.author_id=author.ID)"
    ." WHERE author.last_name = :name)";
$stmt = $con->prepare($sql);
$stmt->execute(array(':name' => 'Austen'));

// hydrate Book objects with the result
$formatter = new PropelObjectFormatter();
$formatter->setClass('Book');
$books = $formatter->format($stmt);

Pełną listę poprawek znajdziecie tutaj. Natomiast oficjalna informacja o wydaniu znajduje się na blogu projektu.

Autor: Tomasz Rutkowski
Data publikacji: 2010-09-21 10:40

Opublikuj na: Facebook Twitter Wykop