Formater kodu SQL do postaci ułatwiającej czytanie kodu

Wersja rozwojowa numer 0.3